קדיש
יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר הלך איתנו במישור
ועוולה לא נמצאה בשפתיו.
ישתבח הקיבוץ בבניו
ששיקעו מחילם ללא חסך,
משחר ילדותם ועד אביב ימיהם
וגמולם - טעם חייהם.
ואם תמו חיים של טעם,
חיי בן שגדל בשדותינו כצמח השדה, 
   
לא נפקד זכר פועלם.
כי דרך נעורים לא תאבד
ותוחלת זיכרון נפלא תעמוד לעד.
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם,
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
קיבוץ מעברות מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.

 

 

Entries for the 'ס' Category

סוקולסקי אמיר5.9.1968 - 2.8.1992

סוקולסקי עודד10.10.1943 - 12.4.1996

סוקולסקי ציפורה26.1.1946 - 10.9.2004

סלע אנקה (חנה)29.5.1905 - 3.12.1977

סלע מוניו (חיים)17.1.1907 - 28.8.1973

סלע סיקש (אלכסנדר)

ואני לא ידעתי!

לסיקש,

הייתי בהלם לפני שבוע כשנודע לי על מחלתו הקשה של סיקש. והרי רק לפני שבועיים או אולי קצת יותר היינו נפגשים יום יום: הוא – בצעדה היומית שלו סביב הקיבוץ ואני – בצעדה שלי (בקלנוע) אל חדר בתי, ובשיחה קצרה – והרי ידוע סוג השיחה בגילאים שלנו – "מה שלומך סיקש?" "ככה ככה". "טוב שאתה יכול לצעוד יום, ההליכה טובה לבריאות".

המשך המאמר...

סלע שושנה18.4.1911 - 1.2.2010

סלע שושנה

לזכר שושנה סלע  ז"ל – מוותיקות  הקיבוץ.

 

שושנה נולדה ב   18.4.1911  בעיר פלובדיב שבבולגריה למשפחה בת העדה הספרדית. לשושנה שתי אחיות ואח . בגיל  12 הצטרפה ל"השומר הצעיר" ובכך קשרה את גורלה עם תנועה חלוצית שהובילה אותה לארץ ישראל ולחיי הקבוץ.

בינואר 1932 עלתה ארצה עם הגרעין הבולגרי והצטרפה לחברי קבוץ ג' בחיפה.יש לציין שהיא התקבלה מיד לחברות ללא תקופת מבחן כנהוג. ביחד עם חבריה השתתפה בבניין הקבוץ והארץ. נדרשו הרבה אומץ לב, נחישות ובטחון בצדקת הדרך כדי לעבור תקופה זו ולהישאר בארץ.

המשך המאמר...