קדיש
יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר הלך איתנו במישור
ועוולה לא נמצאה בשפתיו.
ישתבח הקיבוץ בבניו
ששיקעו מחילם ללא חסך,
משחר ילדותם ועד אביב ימיהם
וגמולם - טעם חייהם.
ואם תמו חיים של טעם,
חיי בן שגדל בשדותינו כצמח השדה, 
   
לא נפקד זכר פועלם.
כי דרך נעורים לא תאבד
ותוחלת זיכרון נפלא תעמוד לעד.
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם,
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
קיבוץ מעברות מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.

 

 

Entries for the 'ל' Category

לביא בטי22.5.1924 - 9.12.2012

לביא בטי

אמא יקרה שלנו,

נולדת ביום אביבי בחודש מאי 1924.

היום בו נדם לבך היה יום חורף קיצי, חמים ובהיר, כאילו בישר טובות.

ובלכתך, כמו בחייך, עשית זאת בשקט, בצניעות הכל-כך אופיינית לך, שלא להטריח ולא להטריד. נולדת למשפחה רחבה בסופיה שבבולגריה. בת צעירה, אחות לדודה ז'טי הבכורה. תמיד היה לך חשוב לציין שאתם ס"ט, משפחה שצאצאיה ברחו מספרד בגירוש הגדול והגיעו דרך טורקיה לבולגריה.


המשך המאמר...

לביא חיים26.12.1922 - 2.10.1984

לוי אוריאל10.5.1941 - 7.9.2013

לוי אוריאל

לזכרו של אוריאל

 

אוריאל נולד ב- 10 במאי 1941 בקיבוץ מעברות.

זמן מה לאחר היוולדו התברר שהוא אינו כמו כל הילדים ויהיה צורך להעניק לו טיפול מיוחד.

הימים היו ימי ראשית הקיבוץ. בחורים ובחורות צעירים, חסרי ניסיון, אשר כל רוחם ומרצם הוקדשו לפיתוחו וקידומו של הקיבוץ.

בהעדר מסגרת קיבוצית מתאימה, עברה אמא עם אוריאל לבית הפועלות בתל אביב בניהולה של מניה שוחט. המסגרת החדשה אפשרה לאמא להיות עם אוריאל לצד העבודה במקום.

עם עבור הזמן מצבו של אוריאל התברר ונמצא לו מקום במעון סיעודי "לבצלר" שבהרצליה. במעון זה שהה כ- 20 שנה. עם בגרותו הועבר ל"כפר השוודי" בירושלים בשנת 1963. ההורים נהגו לבקרו אחת לשבועיים כאשר לביקור קדמה הכנה מדוקדקת שלא יחסר דבר. אוריאל היה מגיע לחופשות בחגים ובחופשת הקיץ,  ביקורים שהסבו לו אושר רב.

המשך המאמר...

לוי ז'קו (יעקב)1.1.1909 - 19.7.1983

לוי יהודה23.1.1923 - 9.7.2015

לוי יהודה

יהודה לוי איננו,

בתדהמה קיבלנו את הידיעה על מותו של יהודה. המשפחה, החברים אשר על הבריאות והרווחה, בוודאי התמודדו הרבה עם קשיי הזמן האחרון. אולם אנו, ידידיו הרבים, עומדים נדהמים וכואבים מאד לנוכח הידיעה. האם לא נפגוש בו עוד ליד הקלנועית שלו בפתח חדר-האוכל? האם לא ישתף אותנו עוד בעומק מחשבותיו? מחשבות כה מורכבות, שנוסחו בפשטות? ואיך ניפרד מן ההומור של יהודה, שאין חקר לו?

המשך המאמר...

לוי רות19.3.1922 - 1.1.2015

לוי רות

סבתא יקרה,

כמעט בלתי אפשרי לי להאמין שאת אינך...

הרי רק לפני כשבועיים, לאחר שנפלת בביתך באנו לבקרך ולמרות שמאוד סבלת נראה היה שלרגע השמחה לבואנו התגברה על הכאב... הביקורים עם הנינים העלו בכל פעם מחדש חיוך על פנייך ורוממו את רוחך.

המשך המאמר...

לומניץ בנימין10.2.1921 - 9.11.1977

לומניץ שולמית9.8.1922 - 10.12.1999

לומניץ שולמית

שולמית,

אומר לך שלום בפעם האחרונה אחרי כמעט 65 שנה של חברות וידידיות, של דרך משותפת מאז. ידענו שהיום קרב ובא – אבל כל כך קשה להיפרד.

נפגשנו כאשר משפחותינו עקרו מערי שדה בגרמניה אל מטרופולין, שבה קהילה יהודית גדולה וכן בתי ספר יהודיים.

שולמית לפרנקפורט מקרלסרוהה עם אמה ואחיה הצעיר ממנה. האב, אליו הייתה קשורה מאוד, נפטר מספר שנים קודם לכן ואבדה זו היתה קשה ביותר עבורה.

היא הייתה חברה בתנועת הוורקלויטה וכך הצטרפה מיד לקן בפרנקפורט.

המשך המאמר...

לכיש מודי16.3.1923 - 3.4.1977

למפרט ליזקה20.2.1911 - 11.1.2001

למפרט ליזקה

על קברה של ליזקה למפרט

ניצבים אנו ליד קברה של ליזיקה למפרט, חברת קיבוץ "מעברות מאז 1932! שבעת-ימים מתה ליזקה. ספק אם מבינים אנו היום מהו שהטיל את הצעירים ההם, צעירי העם היהודי, לדרכם הארוכה; מהו שהנחה אותם להתגרות בגורל, בהיסטוריה, לנטוש משפחות, כדי לנסות וליישר את "האנומליה היהודית" – להחזיר את עמם למולדתו ולעצב לו דרך חיים צודקת, שתהיה, כך קיוו, "אור לגויים";

המשך המאמר...

למפרט פישל26.12.1906 - 18.12.1993