קדיש
יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר הלך איתנו במישור
ועוולה לא נמצאה בשפתיו.
ישתבח הקיבוץ בבניו
ששיקעו מחילם ללא חסך,
משחר ילדותם ועד אביב ימיהם
וגמולם - טעם חייהם.
ואם תמו חיים של טעם,
חיי בן שגדל בשדותינו כצמח השדה, 
   
לא נפקד זכר פועלם.
כי דרך נעורים לא תאבד
ותוחלת זיכרון נפלא תעמוד לעד.
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם,
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
קיבוץ מעברות מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.

 

 

Entries for the 'כ' Category

כהן גרטרוד20.2.1908 - 16.10.1988

כהן מקס18.7.1907 - 29.4.1991

כורש הרצל25.9.1909 - 22.4.1975

כורש מרגה23.5.1910 - 17.9.2002

כספי זאב29.9.1904 - 9.4.1970

כספי חוה2.11.1905 - 8.5.1999

כתר מיכאל24.4.1919 - 12.9.1975

כתר פסיה24.4.1925 - 19.4.2007

כתר פסיה

פסיה איננה

שתי המילים האלה לא נתפסות ביחד, אצלי בזיכרון נשארה פסיה החרוצה ואשת ההומור הטוב. הרבה שנים הלכנו יחד, ראשית גידלנו את ילדנו. יחד היא את הבת האחרונה, אני את בני הבכור.

בהמשך גרנו בשכנות טובה כמה שנים בשיכון הותיקים הראשון שלנו. לא זכור לי שאי פעם היו בינינו אי הבנות, היתה שכנות למופת. בחלוף השנים עבדנו יחד במטבח. פסיה היתה חרוצה מאד וזריזה והיתה לא תבונת כפיים, איתה אי אפשר היה להתחרות בהספק.

המשך המאמר...