תמונות מתוך המאמר

5

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות