תמונות מתוך המאמר

1

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות