תמונות מתוך המאמר

9

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות