תמונות מתוך המאמר

2

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות