תמונות מתוך המאמר

15

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות