תמונות מתוך המאמר

12

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות