Text/HTML

 

"ושאבתם מים בששון ממרזבי העננים"
 
זהו מפעל המים של יגאל ישראלי , יש פה 6000 ליטר מי גשמים .
 
יגאל מה קרה לך ?
 
ויגאל גם  עונה: " החורף שבושש לבוא , השמיים שעצרו את הגשמים האווירה שהארץ הולכת ומתייבשת, כל אלה אותתו לי שצריך לעשות משהו.
 
ופתאום הגשם החל לרדת, ואני רואה זרמי מים יורדים על הגגות ומשם לאדמה ופה נעלמים, זורמים ללא מטרה.
 
מה קורה פה איך אנחנו נותנים למים להעלם?

יום אחד ראיתי במפעל מיכלי ענק שבהם מביאים שומן למפעלי המזון שלנו.
 
שטפתי אותם לווית משאבה מהאינסטלאציה .
 
 מתחת למרזבים שמתי חביות,
 
החביות מתמלאות בגשם.
 
אני לוקח את המשאבה ממרזב למרזב שואב את המים מהחביות למיכלים, ביום ובלילה.
 
איך יגיעו המים האגורים לגינה?
 
אז ככה: בקיץ , אני הולך ומביא מלגזה מרים את המיכל המלא מים, שם משפך מתחתיו
 
ממלא, משקה את כל הפרחים האדניות, צנרת תשקה את העצים.
 
הכול ימשיך לפרוח ולצמוח מסביב לביתי.
 
אוההההההה יגאל ,זה קשה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
מה את מדברת - אני שואב מים בששון ממרזבי הגשם. מת יותר משמח מזה? אה?
 
"ועוד משהו – אספתי כבר 400 ליטר מהמזגנים, שהם מים טהורים לשתיה!"
 
ולגמנו מים לרוויה!  ושמחת בחגיך....................
 
זהו אין לי יותר מילים!