ועדת ביטחון - דף הבית

‏05/08/11

ועדת בטחון במעברות:

עובדיה נקש – רב"ש הקיבוץ.

שחר ארד, שמעון כתר, יורם ארד, יניב בוארון ,עמנואל מזרחי, מיכה ארנון(רכז הועדה).

"הבית" של ועדת בטחון מחולק ל-5 מדורים:

  1. מדור שמירה וביטחון היישוב (מדור זה ייפתח רק ע"י חברי מעברות).
  2. מדור אבטחת האזור, מתנדבים במשמר האזרחי, מתנדבים במשטרת התנועה ומתנדבים בסיירת טרקטורונים.

(בהמשך נפרסם את שמות המתנדבים).

  1. מדור "מהנעשה אצל השכנים" – דיווח מאירועי בטחון אצל השכנים ובמרחב המועצה.
  2. מדור דיווחים בנושאי בטחון.
  3. מדור הכנות למצבי חירום:

                                 א.         מידע כללי – דבר ראש המועצה.

                                 ב.         צוותי חירום יישובי (צח"י) - דפי הסבר.

                                  ג.          צוותי צח"י במעברות:

§         צוות דוברות

§         צוות בטחון

§         צוות רווחה, קהילה, פרט

§         צוות בריאות ורפואה

§         צוות חינוך

§         צוות לוגיסטיקה – מזון, מים, חשמל, רכב, מחשבים

§         מערך משקי לחירום – חקלאות, תעשייה, כח-אדם

§         חילוץ, פינוי, הצלה

§         כיבוי אש

§         ניהול הקיבוץ במצב חירום

(בהמשך נפרסם את שמות החברים בכל צוות).

                                 ד.         דיווח לקהילה על ההערכות לחירום במעברות.
                                                                                                                        הוכן ע"י מיכה ארנון.

 

צוות בריאות רפואה וקהילה


ראשי פרקים לדיון בצוות:

מטרת הדיון:

1.      הכנת כלים ארגוניים ל-3 מצבי החירום העיקריים.

2.      איפיון אוכלוסיית מעברות וחלוקתה לקבוצות.

3.      בניית צוותי עזר יעודיים לפי חלוקת האוכלוסיה.

 

כללי:

חירום מאופיין ב-3 מצבים עיקריים:

1.      התראה על מצב חירום אפשרי – הכנות למעבר לחירום.

תתכן תקופה ארוכה או קצרה.

2.      מצב חירום בכל המדינה או חלקים ממנה.

פגיעה בעורף.

המצב יכול להתקיים לאורך זמן ממושך.

במעברות צריך להתכונן לכמה תרחישים אפשריים.

3.      סיום מצב חירום ומעבר הדרגתי לשיגרה.

תרחישים אפשריים

הכנות לחירום

חוסר בעובדים שכירים, מצבי חרדה, בעיות במתן שירות והסעות לאוכלוסיה חלשה, חוסר בתרופות מסוימות, בעיות בבתי חולים.

מצב חירום

אין עובדים שכירים, יש בעיה בגיוס חברים, אירועי חרדה ופאניקה, בעיות קשות לתת טיפול לאוכלוסיה חלשה, חוסר בתרופות, אין סיוע רפואי תקין(פתיחת המרפאה במעברות?), בעיות עובדים, צוותים ממעברות לסיוע לנפגעים, פגיעה במעברות ברכוש ואוכלוסיה, צורך בעזרה נפשית, התראה על פינוי אפשרי וכל המשתמע מכך.

חזרה לשגרה

תמיכה נפשית כולל במשפחות, מצב מתמשך של חוסר בעובדים, בעיות בטיפול רפואי-כולל קשיים בבתי חולים, ארגון נדרש בעת חזרה מפינוי.

דגשים:

1.      יצירת קשר עם כל החברים והחברות שיכולים לסייע.

2.      זיהוי פערים בציוד רפואי וכו' והשלמת חוסרים.

3.      בניית קשר ישיר עם גורמי הבריאות במועצה.

4.      הכנת דפי הסבר לאוכלוסיה החלשה.

5.      הסבר למשפחות של הסיעודיים על תפקידם במצב החירום.

6.      דרישות כוח אדם לשיבוץ במקום השכירים הנפקדים ממקום עבודתם.

 

הכין: מיכה ארנון

צוות חילוץ

צוותי חילוץ, הצלה וכבוי-מים, חשמל, בנין, הפעלת ציוד כבד

נושאים לדיון לקראת חירום

מטרת הדיון:

1.      הקמת צוותים של מעברות על בסיס ידע והנחיות עדכניות.

2.      גיבוש צוותים ומסלול השתלמות.

3.      זיהוי וסימון ציוד ייעודי קיים וסימון וסימון פערים ועדיפויות.

כללי:

      קיימים 3 מצבי חירום עיקריים:

1.     הכנות לחירום.

2.     מצב חירום.

3.     חזרה לשגרה.

במידה ויש פגיעה בקיבוץ מעברות בשעות הראשונות, חברי מעברות יאיישו את משימות החילוץ, פינוי וכיבוי, עד שיגיעו כוחות הביטחון.

עם הגעת כוחות הביטחון, יעבור האירוע לאחריותם.

תרחישים אפשריים:

הכנות לחירום

·            מפגש הצוותים – תרגול עם ציוד קיים.

·                                                 יצירת קשר עם אנשי מקצוע בעזרת המועצה.

·                                                 השלמת חוסרים בציוד.

מצב חירום

·        פגיעה במעברות - פעולות נדרשות לפי האירוע:

·        כיבוי, חילוץ, פינוי.

·        סגירת איזור האירוע.

·        גיוס חברים נוספים לעזרה (על בסיס הכנתם מראש).

·        מסירת אחריות על האירוע לכוחות הביטחון.

חזרה לשגרה

·        הפקת לקחים לקראת העתיד.

·        אבטחה וסימון איזורים/בתים פגועים.

·        תכנון וביצוע שיקום עם אנשי מקצוע.

הכין: מיכה ארנון.

 

לוגיסטיקה

צוותי לוגיסטיקה-

נושאים לדיון לקראת חירום

1.      הכנת כלים ארגוניים להתמודדות ב-3 מצבי חירום עיקריים.

2.      הגדרת תחומים וקשר בין התחומים השונים.

3.      דפוסי פעולה ב-3 מצבי החירום.

4.     

כללי:

·        האחריות בנושאים האלה היא על מעברות בלבד.

·        במועצה האזורית פועלות ועדות בתחומים אלה, מהן אפשר לקבל מידע.

·        פעולה מתואמת בין ישובים יכולה לעזור.

·        רציפות הפעולה של הצוותים תורמת ליציבות האוכלוסיה.

 

תרחישים אפשריים:

1.               הכנות לחירום

·        הועדות במועצה פועלות ליצירת קשר רציף איתן.

·        בדיקת מלאים בכל התחומים.

·        בדיקת חלופות למערכות קשר, חשמל ומחשבים.

·        רישום מסודר של רכבים, נהגים וכו'.

2.               מצב חירום

·        בעיות לוגיסטיות בקבלת סחורות ומזון בשיווק תוצרת.

·        בעיות בדלק מכל הסוגים.

·        חסימות צירים.

·        בעיות באספקת החשמל לקיבוץ, אינטרנט, טלפונים, תקשורת, ניתוק אספקת מים, שאיבה מבאר, אספקת מים במיכלים מהמועצה, גיבוי מחשבים, תפקוד הנהלת החשבונות.

3.              חזרה לשגרת חיים רגילה

·        הפקת לקחים.

·        מילוי חוסרים ופערים.

·        רישום נזקים והנחיות לשיקום מערכות שנפגעו.

 

 

הכין: מיכה ארנון.